Traumaterapiapalvelut Tuija Mäkelä Oy

Tuija Mäkelä

Milloin tarvitaan psykoterapiaa?

Jokainen kokee joskus ahdistusta ja joutuu toisinaan pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. Kaikilla on elämässään epävarmuuden, pelon ja toivottomuuden hetkiä. Kenenkään ihmissuhteet eivät suju kitkattomasti eikä elämässä voi välttyä pettymyksiltä. Jos ahdistuksen tunteet alkavat vaatia paljon huomiota ja rajoittaa toimintakykyä, ne aletaan kokea psyykkisinä ongelmina. Paha olo voi ilmetä esimerkiksi masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina. Nämä ovat oireita, joiden taustalla saattaa olla moninaisia elämän kriisejä, kuten pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi taikka traumaattinen kokemus.

Tuija Mäkelä,
kriisi- ja traumapsykoterapeutti

Palvelut

Hypnoosi ja hypnoterapia

Hypnoterapiaa voidaan soveltaa mm. masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin, rentoutumisen oppimiseen, pelkoihin ja jännitystiloihin, kipuihin (myös kroonisiin), esiintymisjännitykseen, unettomuuteen, tupakoinnin lopettamiseen ja painon hallintaan. Tieteellisen hypnoosikoulutuksen saaneen ammatti-ihmisen vastaanotolla hypnoosi on yksi turvallinen menetelmä muiden menetelmien joukossa; sen soveltuvuutta asiakkaan tilanteeseen arvioidaan ensimmäisellä vastaanotolla yhdessä. Hypnoterapiaa voidaan soveltaa lyhytterapiana (ongelmasta riippuen esim. 3-5-10 kertaa) tai osana pidmpää terapiaa.

Kriisi

Kriiseillä tarkoitetaan ihmisen sietokyvyn ylittävää tilannetta. Ne voidaan luokitella kahteen eri tyyppiin. Kehityskriisit, jotka liittyvät elämänmuutoksiin. Tällaisia voivat olla lapsen syntymä, avioero tai eläkkeelle jääminen. Traumaattiset kriisit, jotka liittyvät onnettomuuksiin, kuolemaan ja muihin hyvin suuriin ahdistusta aiheuttaviin äkillisiin ja odottamattomiin kokemuksiin. Traumaattisissa kriiseissä ihminen kohtaa ylitsepääsemättömältä vaikuttavan asian.

Kriisiterapiaa

Kriisiterapiassa käsitellään kriisien aiheuttamia tuskallisia asioita. Sitä annetaan traumaattisten kokemusten uhreille, heidän omaisilleen ja onnettomuuksien silminnäkijöille. Kriisiterapiaa käytetään myös sairauksissa ja vaikeissa elämänvaiheissa. Terapiassa kipu voidaan kohdata uudelleen terapeutin kanssa ja käydä se läpi, jolloin sen aiheuttama tuska lieventyy. Fokusoituneessa kriisiterapiassa keskitytään vain tapahtuneeseen onnettomuuteen. Usein käytetään erilaisia tekniikoita hoidon aikana.

Trauma

Psyykkinen trauma tai psyykkinen järkytys on pitkäaikainen mielenterveyteen vaikuttava haitta, joka on syntynyt traumaattisten ärsykkeiden ylittäessä tietyn sietokyvyn asteen. Trauman seurauksena ihminen ei kykene selvittämään traumaattiseen tapahtumaan liittyviä ajatuksia eikä tunteitaan. Traumaattisessa tapahtumassa on usein kyse täydellisestä avuttomuuden tunteesta, jonka aiheuttaa todellinen tai mahdollinen uhka henkeä, ruumiillista koskemattomuutta tai mielenterveyttä kohtaan. Ihmisen normaalia ajatusmaailmaa järkytetään, mikä altistaa hänet hämmentyneeseen ja turvattomaan tilaan.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on terapeuttisen työskentelyn osana käytetty työväline. Menetelmän perustana ovat asiakkaan omat elämänkokemukset sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita. Menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. Menetelmän käyttö voi merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää asiakkaan kokemaa stressiä menneisyyden tapahtumista. Asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisesti ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa.

EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) on akupistenaputtelu tekniikka, jolla voidaan hoitaa erilaisia ongelmia kuten traumoja, riippuvuuksia, kipuja ja erilaisia tunteita, jotka nousevat häiritsemään joko kehotunteena tai mielikuvina. Tekniikkaa voidaan käyttää myös osana hypnoosia.

Tietoisuustaitojen opettelu

Tietoista pysähtymistä tähän hetkeen, läsnäoloa, myötätuntoa, hyväksymistä - mielen harjoituksia.